intro

asos yayınları

  • 2016 yılında kuruldu.
  • Okuma kitapları yayını yapmaktadır.
  • Ders Kitabı yayını yapmaktadır.
KİTAPLARIMIZ DERGİLERİMİZ

KİTAPLARIMIZDAN BAZILARI

TÜM KİTAPLAR

EĞİTİM YÖNETİMİ Eğitim Yönetiminin temel konularının ele alındığı bu kitap 13 bölümden oluşmaktadır. Söz konusu bölümler şunlardır: Okullarda yapı, okullarda güç ve politika, eğitimde insan kaynağının yönetimi, okullarda motivasyon, okullarda iletişim, örgütsel değişim, okullarda karar verme, çatışma yönetimi, okullarda eğitim programının yönetimi, liderlik, devlet ve eğitim, eğitim yönetiminde araştırma ve güncel tartışmalar. Alanında saygın akademisyenlerce yazılan bu eser; lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim gören öğrencilere, işi eğitim ve okul yönetimi olanlara, eğitimde politika yapıcılara yararlı olacak bir başucu kaynağı niteliğindedir.
Eğitim Araştırmalarında OKUL MÜDÜRÜ Bulgular, Sonuçlar & Öneriler
ACIYAMAN ANLATILARI
Sorularla Pazarlama İlkeleri İnsanların her anı ve alanıyla ilgili bir kavram olan pazarlama, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir mal veya hizmetin planlanması aşamasından; üretim, satış ve satış sonrası hizmetleri de kapsayacak şekilde işletmeler tarafından yapılan tüm faaliyetler olarak kabul edilmektedir. Bilgi teknolojileri ve buna bağlı olarak üretim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, küreselleşme, rekabet, tüketici istek ve beklentilerindeki değişimlerle şekillenen günümüz dünyasında, pazarlamanın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu gelişim ve değişimlere bağlı olarak günümüzde pazarlama, geleneksel ve dijital pazarlama olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır. Gerek geleneksel gerek dijital anlamda pazarlamanın daha iyi anlaşılabilmesi için pazarlama ilkelerinin bilinmesi; işletmelerin, pazarlamacıların ve pazarlama ile ilgilenen tüm paydaşların başarısı açısından önemlidir. Bir bilimin öğrenilmesi, o bilime yönelik temel ilkelerin bilinmesi ile başlamaktadır. Pazarlama biliminin de öğrenilmesi, pazarlama ilkelerinin bilinmesiyle mümkün olabilecektir. Pazarlama ilkeleri alanında literatürde birçok eser bulunmasına karşın bu eserin farklılığı, konuların soru-cevap şeklinde açıklayıcı ve anlaşılır bir yöntemle ele alınmasıdır. Bu amaçla Türkiye?nin farklı üniversitelerinde görev yapan ve alanında uzman birçok akademisyen tarafından, bilimsel teknik ve kurallara uygun bir şekilde kaleme alınmıştır. Okuyuculara yararlı olması dileğiyle...
Ortaokullarda Eleştirel Düşünme Öğretimi
ÖRNEK UYGULAMALARLA SINIF İÇİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ ÖĞRETMEN EL KİTABI