intro

asos yayınları

  • 2016 yılında kuruldu.
  • Okuma kitapları yayını yapmaktadır.
  • Ders Kitabı yayını yapmaktadır.
KİTAPLARIMIZ DERGİLERİMİZ

KİTAPLARIMIZDAN BAZILARI

TÜM KİTAPLAR

KATMA DEĞERLİ DEĞERLENDİRME Türkiye?de hâlihazırda katma değerli değerlendirmelerin yapılmadığı hatta bu kavramın bilinmediği görülmektedir. Bu yüzden bu kitapta öncelikle bu kavramın ne olduğu, neyi amaçladığı, kullanılan modellerin neler olduğu, farklı ülkelerdeki uygulamalarının nasıl olduğu, eğitimin paydaşlarının bu uygulamadan nasıl etkilendiği, Türkiye?de uygulanmak istenirse ne gibi durumların göz önünde bulundurulması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu kitabın; öğretmenlere, yöneticilere, politika yapıcılara, ebeveynlere, öğrencilere, öğretim üyelerine kısacası eğitimin tüm paydaşlarına ya da bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen tüm araştırmacılara faydalı bilgiler sunabilmesi dileğiyle...
IV.MURAD'IN BEYAZ ÜZERİNE HATT-I HÜMAYUNLARI
Toponimin Esasları Üzerinde Bir İnceleme
Dil Dibeği Etimoloji veya Türkçesi ile kökenbilim, dilbilimin en zevkli, bir o kadar da en riskli konularından biridir. Kelimelerin, hangi evreleri geçirdikleri; anlam ve şekil olarak nasıl değişimlere uğradıkları; bu değişim ve gelişim sürecinde hangi dil duraklarında ne kadar bekleyip, Hangi hızla geçtikleri, insanın havsalasına sığmayacak çarpıcı örneklerle doludur
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNE TEORİK VE AMPİRİK YAKLAŞIM
Muhammed Ebû Zehre'nin Kur'an İlimlerine Bakışı ve El-Mu'cizetü'l-Kübrâ Adlı Eseri